Kompanija koja upravlja radom, ulaganjima i razvojem kompanija iz Grupe Kufner

Misija i vizija

Politika kvalitete je dokument sustava upravljanja kvalitetom koji obuhvaća čimbenike koje poduzima organizacija za postizanje kvalitete.

Uspjeh se temelji na inovativnosti naših ljudi i kvaliteti naših proizvoda i usluga. Zadovoljstvo kupaca naša je nagrada.

Želimo stoljetnu tradiciju prenijeti u budućnost. Bit ćemo pokretači novih ideja i stvarati trajne vrijednosti.

Strategija daljnjeg razvoja

Kapaciteti

Otvaranja novih kapaciteta i modernizacije postojećih kapaciteta

Nova tržišta

Ulaska na nova tržišta, kako teritorijalnim širenjem tako i ulaganjem u proširenje primjene visokovrijedne dolomitne sirovine

Proizvodi i usluge

Uvođenja novih proizvoda i unapređenjem postojećih proizvoda i servisa kupcima

Vertikalna integracija

Osiguranje vrhunske kvalitete proizvoda i usluga

ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i održavan prema zahtjevima norme ISO 9001 i prema sljedećim principima.

Odgovornost

Izobrazba

Kontrola

Unapređenje

Strateški ciljevi društva

Postizanje zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga, zainteresiranih strana, uz održavanje pozitivne predodžbe javnosti o tvrtci.

Betonski i kameni materijali

Želimo osigurati raspoloživost resursa, razvijanje novih proizvoda i usluga te usvajanje najboljih dostupnih tehnologija koje u procesu proizvodnje jamče visoku kvalitetu proizvoda.

Slika prikazuje ljude na sastanku

Ljudski resursi

Ljudski resursi ključ su budućeg razvoja i uspjeha. Težimo odabiru visokomotiviranih, obrazovanih ljudi spremnih na usvajanje novih znanja i kontinuirano učenje.

Scroll to Top
Povratak na vrh