Akvizicija tvrtke Kamenolom Međurače d.o.o.

Početkom 2022.g. dovršena je akvizicija tvrtke Kamenolom Međurače d.o.o. – akvizicijom tvrtke Kamenolom Međurače d.o.o. koja se nalazi na području grada Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji, Kufner Grupa osnažila je poslovanje u svojoj osnovnoj djelatnosti – eksploataciji kamenih materijala i to na novoj lokaciji i novom tržištu. Kamenolom Međurače je aktivan od 1998. godine sa značajnim potencijalom eksploatacije mineralne sirovine. Na toj se lokaciji eksploatira tehničko-građevni kamen koji se primarno koristi u niskogradnji, vodoprivredi, gradnji i održavanju cesta i autocesta

Scroll to Top
Scroll to Top