Povezana društva

KUMAL S d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 (0)1 369 4875
Faks +385 43 442051
www.kumal.hr
info@kumal.hr
Društvo za proizvodnju izolacijskih materijala i termoizolacijskih panela

Na slici se nalazi logo društva Kamen Sirač

KAMEN SIRAČ d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 43 442060
Faks +385 43 442063
www.kamen-sirac.hr
info@kamen-sirac.hr
Društvo za proizvodnju i promet građevnim materijalom

Povratak na vrh