Povezana društva

KUMAL S d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 (0)95 442 0650

www.kumal.hr
info@kumal.hr
Društvo za proizvodnju izolacijskih materijala i termoizolacijskih panela

Na slici se nalazi logo društva Kamen Sirač

KAMEN SIRAČ d.o.o.

10000 Zagreb, Ilica 251
Telefon +385 (0)95 442 0600

www.kamen-sirac.hr
info@kamen-sirac.hr
Društvo za proizvodnju i promet građevnim materijalom

Logo KMM

KAMENOLOM MEĐURAČE d.o.o.

44250 Petrinja, Međurače 38
Telefon +385 (0)95 442 0600

info@kamen-sirac.hr
Društvo za proizvodnju i usluge

Scroll to Top
Povratak na vrh